Kontakt

KK Patriot Reality s.r.o.

Prevádzka:

Nám. E. M. Šoltésovej 2224/11
934 01 Levice

Sídlo:

Nám. E. M. Šoltésovej 2224/11
934 01 Levice

e-mail:     ivandobrovolny@gmail.com
tel.:          +421 911 421 871, +421 948 470 744 

IČO: 47 856 408
DIČ: 2024120978

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd: Sro, Číslo vložky: 37666/N

  • zastúpená: Ing Ivan Dobrovolný, konateľ                                                        

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., číslo účtu v tvare IBAN: SK5011000000002940014217.
Nie sme platci DPH.

Realitní makléri

JUDr. Ing. Michal Mladý
konateľ/maklér
+421 903 800 955
Róbert Medvecký
maklér
+421 905 314 217
Ing. Mária Rusnáková
maklérka, oblasť Martin
+421 908 278 469
Ing. Ivan Dobrovolný
riaditeľ kanceláírie
+421 911 421 871
Ing. Matej Dobrovolný
+421 948 470 744
Ing. Peter Ölveczky
+421 918 727 811
Ladislav Lutovský
maklér
+421 905 938 271
Miroslav Vaľko
+421 944 919 283