O nás

Prim Real je moderná, dynamická spoločnosť pôsobiaca na Slovenskom realitnom trhu. Sme tu, aby sme vám spolu s našimi maklérmi ponúkali kvalitné realitné služby. Našou prioritou je vaša istota, bezpečnosť, rýchlosť a profesionalita pri predaji, prenájme alebo kúpe nehnuteľností. Prim Real poskytuje vysokokvalitné služby v oblasti realít prostredníctvom profesionálov s dlhoročnou praxou. Prvoradá je pre nás spokojnosť našich klientov. Kvalita poskytovaných realitných služieb nie je vo veľkosti spoločnosti alebo v masívnej reklame, ale v ľudoch tvoriacich dobrý realitný tím a v dôvere klientov. Chápeme vaše potreby a priority. Za naše úspechy hovorí váš spokojný výraz a úsmev na tvári.

Tešíme sa na spoluprácu s vami.

Prečo Prim Real?

Požiadavky klientov sú rôznorodé. Pre mnohých z vás je dôležité mať svoje zázemie – teda zabezpečené bývanie. Našimi službami vám vytvoríme širokú ponuku možností, za účelom uspokojenia vašich požiadaviek. Vynakladáme všetko úsilie na to, aby ste mali čo najlepšiu možnosť výberu. Sme tu pre všetky vrstvy spoločnosti, zabezpečíme vám dostupné služby na vysokej úrovni, bez ohľadu na výšku vašej investície, či veľkosti majetku. Nezáleží na tom, či ponúkate projekt za milióny eur alebo garsónku, pre nás ste dôležitý vy a uspokojenie vašich požiadaviek. Sme podnikateľský subjekt, ktorý koná vždy v súlade so zákonom a etikou, sme dôveryhodný, zodpovedný a spoľahlivý partner vo svete realít. Konáme rýchlo, na profesionálnej úrovni, transparentne, vždy k vašej spokojnosti.

Sme spoločnosť, ktorej nie je cudzie dodržiavanie legislatívy, morálnych a etických hodnôt. Zaväzujeme sa dodržiavať Etický kódex spoločnosti, ktorý je základom budovania vzťahov s našimi klientmi, obchodnými partnermi a spolupracovníkmi. 

Etický kódex realitného makléra a vedenia Prim Real

 • Profesia realitného makléra je prestížne a veľmi prospešné povolanie, preto maklér Prim Real dodržiava všetky zásady čestného, slušného a profesionálneho konania.
 • Realitný maklér Prim Real sa práci venuje naplno, profesionálne, háji záujmy klientov tak, aby boli všetky strany zúčastnené na realitnom obchode spokojné. Pri svojej činnosti dodržiava platné zákony,  najvyššie morálne a etické postupy, nezvýhodňuje žiadneho klienta na úkor druhého.
 • Realitný maklér Prim Real osobne navštívi každého klienta, ktorý má záujem využiť realitné služby s cieľom zistiť požiadavky a potreby klienta, oboznámiť sa s nehnuteľnosťou a navrhnúť klientovi čo najlepšie portfólio realitných služieb pre daný prípad.
 • Realitný maklér Prim Real sa zaujíma nie len o faktický stav nehnuteľnosti, ale aj o právny stav nehnuteľnosti, na základe čoho naša spoločnosť ponúka len preverené nehnuteľnosti.
 • Realitný maklér Prim Real pomôže vlastníkovi nehnuteľností určiť optimálnu cenu nehnuteľnosti s prihliadnutím na požiadavky vlastníka, pričom poskytuje vždy úplné a pravdivé informácie.
 • Pre každú nehnuteľnosť, ktorá je vzatá do ponuky spoločnosti musí byť vyhotovená písomná sprostredkovateľská alebo obdobná zmluva, uzavretá s klientom.
 • Realitný maklér Prim Real vybavuje svedomito každý dopyt  záujemcov o predaj, prenájom, alebo kúpu nehnuteľnosti, poskytuje pravdivé informácie o ponúkanej nehnuteľnosti, zúčastní sa osobne každej obhliadky nehnuteľnosti, o čom vždy vyhotoví písomný záznam z obhliadky.
 • Realitný maklér Prim Real zachováva mlčanlivosť  a diskrétnosť o obchodných prípadoch, stave majetku klientov, s ktorými sa oboznámil pri výkone činnosti a to aj po skončení svojej činnosti.
 • Realitný maklér Prim Real sa neustále zdokonaľuje, pracuje na výsledkoch svojej činnosti, robí maximum pre klientov, ktorých záujmy sú pre neho prioritou. Každému obchodnému prípadu sa venuje odborne, starostlivo, bez závislosti na výške dohodnutej provízie, ku každému klientovi sa správa rovnako profesionálne.
 • Všetci makléri Prim Real majú vytvorené rovnaké podmienky pre ich činnosť, profesionálny a kariérny rast, vrátane progresívneho motivačného odmeňovania za dosiahnuté výsledky.
 • Vedenie spoločnosti si váži každého spolupracovníka, ktorý dodržiava štandardy spoločnosti a riadi sa nimi. Uplatňuje spravodlivé podmienky pri prijímaní, odmeňovaní a kariérnom raste spolupracovníkov, ktorým ponúka dlhodobé partnerstvo.