Trhová cena

Na základe osobnej obhliadky vašej nehnuteľnosti a podrobnej porovnávacej analýzy podobných nehnuteľností vo vašom okolí, určíme čo najoptimálnejšiu trhovú cenu vašej nehnuteľnosti. Toto robíme nie len pri predaji vašej nehnuteľnosti, ale vystavíme vám aj potvrdenie o trhovej cene vašej nehnuteľnosti pre potreby dedičského, alebo súdneho konania.

V pre bližšie informácie, či záujem o túto službu, nás kontaktujte telefonicky na čísle: +421 905 314 217, alebo na e-mail: info@primreal.sk .